dich-vu-the-manh

MỤC TIÊU AN TOÀN

Không có tai nạn cho tất cả mọi người: mỗi nhân viên WORLD STEEL đều có trách nhiệm cho sự an toàn của chính mình và tất cả mọi người xung quanh. Trong mỗi dự án đều hướng tới mục tiêu: An Toàn Cho Người Lao Động Là Ưu Tiên Hàng Đầu. Tạo lập nhận thức và ý thức an toàn lao động, sức khỏe và môi trường cho đội ngũ nhân viên.

ĐỊNH HƯỚNG AN TOÀN

Đào tạo nhận thức về sức khoẻ, an toàn và môi trường cho tất cả cán bộ công nhân ở World Steel. Tổ chức thường xuyên các khóa học đào tạo an toàn lao động và giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn trong mọi hoạt động. Phấn đấu để loại bỏ mối nguy hiểm có thể xảy ra gây thương tích cho con người và thiệt hại tài sản, nhằm mang hình ảnh tích cực của World Steel đến với khách hàng, cộng đồng và chính quyền địa phương. Nhận thức về an toàn, sức khỏe và môi trường trong công ty, chúng tôi đã hình thành nền văn hóa làm việc mang tính nhân văn cao cả.

CẢI TIẾN KHÔNG NGỪNG

Chính sách của công ty cổ phẩn xây dựng World Steel là yêu cầu tất cả lực lượng lao động tham gia vào việc thực thi, đánh giá và liên tục cải tiến cách thức thực hiện an toàn lao động và môi trường. Trách nhiệm và sự tham gia của các cấp khác nhau có ý nghĩa mỗi người lao động là chủ sở hữu hệ thống an toàn sức khoẻ nghề nghiệp và môi trường và mong muốn áp dụng hiệu quả hệ thống này.

ƯU TIÊN GIÁM SÁT, BÁO TRÌ VÀ AN TOÀN

Để đảm bảo an toàn cộng đồng được duy trì thường xuyên, công tác giám sát được thực thi mọi lúc mọi nơi trong mọi hoạt động của công ty đặc biệt tại công trường và nhà máy. Giám đốc nhà máy và chỉ huy trưởng là những người đảm bảo việc thực thi an toàn, tại nhà máy và công trường. Công tác đánh giá được thực hiện bởi các tổ chức trung gian về an toàn. Đảm bảo hệ thống an toàn được duy trì ở mức cao nhất. Công ty nhà thép tiền chế World Steel đang tuân thủ tiêu chuẩn OHSAS 18001:2007 về hệ thống quản lý An toàn sức khỏe nghề nghiệp do Viện tiêu chuẩn Anh (BSI) xây dựng và ban hành.

UY TÍN

Uy tín cần có quá trình lâu dài, WORLD STEEL luôn lấy chữ tín làm đầu. Chúng tôi cam kết chất lượng và thực hiện đúng tiến độ đảm bảo thực hiện đúng với cam kết đặt ra của quý khách hàng.

TƯ DUY

Không ngừng sáng tạo, nâng cao trình độ bản thân để đem đến những giá trị bền vững. Góp phần đưa công ty ngày càng phát triển trở thành công ty toàn cầu được thế giới biết đến.

TRÁCH NHIỆM

WORLD STEEL luôn ý thức được trách nhiệm với khách hàng, cộng đồng. Chúng tôi luôn làm việc hết mình hoàn thành tốt cam kết với khách hàng và luôn ý thức bảo vệ môi trường xanh sạch.