LÃNH ĐẠO

Đồng hành với sự lớn mạnh và thành công của WORLD STEEL Là thành quả từ công sức và tâm huyết của tất cả những thành viên trong công ty, những con người tài ba, bản lĩnh và luôn hết mình vì mục tiêu xây dựng WORLD STEEL trường tồn và phát triển.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN KHÁNH LÂM

PHÓ CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGUYỄN VĂN HIỀN

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC ĐIỀU HÀNH

MA VĂN VIÊN

LÊ QUỐC ÂN – Trưởng Phòng Kiểm Soát Nội Bộ

  • Trên 10 năm làm việc trong lĩnh vực kiểm toán, tài chính và kiểm soát nội bộ. Thiết lập và tổ chức thực hiện một hệ thống giám sát giúp lãnh đạo công ty quản lý mọi hoạt động bằng những quy định rõ ràng.
  • Từng tham gia tư vấn chiến lược cho nhiều công ty lớn, cũng như tư vấn và điều hành hoạt động nhiều công ty và tổ chức hàng đầu trong lĩnh vực xây dựng.