SỨ MỆNH

Sứ mệnh của chúng tôi là đem đến cho chủ đầu tư những công trình đạt chất lượng tốt nhất bằng năng lực và sáng tạo. Bên cạnh đó là đóng góp cho sự phát triển của ngành xây dựng Việt Nam, tạo môi trường để cán bộ, công nhân viên World Steel phát triển. góp phần thay đổi diện mạo xã hội.

GIÁ TRỊ CỐT LÕI

CHÍNH – CHỦ – KHẢ – THÀNH – THÓI  QUEN –  LỰA  CHỌN  – TEAMWORK

CHÍNH TRỰC
  • Liêm chính, Trung thực trong ứng xử và trong tất cả các giao dịch.
 CHỦ ĐÍCH
  • WORLD STEEL đặt CHỦ ĐÍCH là một trong những nền tảng quan trọng của việc kinh doanh. ……..và xác định “Vinh quang thuộc về người về đích đúng đường.”
 KHẢ NĂNG
  • WORLD STEEL đề cao tinh thần dám nghĩ dám làm; khuyến khích tìm tòi, ứng dụng những tiến bộ khoa học, kỹ thuật và công nghệ mới vào quản lý, sản xuất; luôn chủ động cải tiến, nâng cao chất lượng sản phẩm.
 THÀNH CÔNG
  • THÀNH CÔNG là đích đến cuối cùng mà chúng tôi muốn hướng đến. Đối với WORLD STEEL thành công là sự hài lòng và niềm tin của quý khách hàng.
 THÓI QUEN
  • Tập thể cán bộ công nhân viên WORLD STEEL luôn sống và làm việc theo “Bảy thói quen hiệu quả” 1: Làm chủ chính mình, 2: Bắt đầu bằng đích đến, 3: Ưu tiên điều quan trọng, 4: Tư duy cùng thắng, 5: Thấu hiểu rồi được hiểu, 6: Hợp tác cộng sinh, 7: Rèn mới bản thân.
LỰA CHỌN
  • “Năm sự lựa chọn để có năng suất vượt trội”: Làm việc quan trọng –  Tiến tới sự vượt trội – Sắp xếp những viên đá lớn – Điều khiển công nghệ của bạn – Làm cháy lên “ngọn lửa” trong bạn
 TEAMWORK
  • WORLD STEEL không ngừng nỗ lực để xây dựng một tập thể vững mạnh luôn đặt TEAMWORK lên vị trí hàng đầu… “Muốn đi nhanh hãy đi một mình, muốn đi xa hãy đi cùng nhau”.