Archive for category: Tiêu Chuẩn

MB-268-NEW-Cert

IAS AC472 – Hệ Thống Quản Lý Chất Lượng Mỹ Cho Sản Phẩm Kết Cấu Thép World Steel Duy Nhất Tại Việt Nam

IAS AC472 là gì & có gì đặc biệt đối với các công ty sản xuất kết cấu thép?  IAS AC472 là một hệ thống quản lý chất lượng chuyên biệt dành...

MB-268-NEW-Cert

WorldSteel Group tái đạt IAS AC472

Theo quy định sau 6 tháng tổ chức IAS sẽ tiến hành Audit WorldSteel Group nhằm kiểm tra và đánh giá về sự cam kết thực hiện của WorldSteel.  Vào ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.