Archive for tag: Chứng Chỉ Xuất Khẩu Thép Sang Mỹ

world-steel-dat-chung-chi-ac-472-2

WorldSteel Group công ty đầu tiên châu Á đạt chứng chỉ IAS AC 472

Worldsteel công ty kết cấu thép đạt tiêu chuẩn đánh giá chất lượng của Mỹ. Chúng tôi là công ty đầu tiên của Châu Á nhận được chứng chỉ IAS AC472. Một...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.