Archive for tag: Xây dựng nhà thép cao tầng

2

Tòa nhà WORLD STEEL – Tìm hiểu công đoạn lắp dựng

Với lợi ích giá thành rẻ, chịu lực tốt so với xây dựng theo cách truyền thông và dễ dàng thay đổi kết cấu, năng suất thi công nhanh và tuổi thọ bền ca...

cac-toa-nha-cao-cong-ty-290275

Xây dựng nhà cao tầng bằng kết cấu thép

 Hiện nay, mô hình nhà thép tiền chế đã phát triển ở tất cả các nước, trong đó có Việt Nam. Tuy mô hình này chưa được phổ biến và sử dụng rộng rãi. Tạ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.