Archive for tag: Khám Sức Khỏe World Steel

kham-suc-khoe-van-phong-16

World Steel tổ chức khám sức khỏe định kỳ

Trong 2 ngày 05/07 và 6/07/2019, World Steel đã kết hợp với Bệnh viện Quốc tế Minh Anh, tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho CBCNV ngay tại Văn Phòng Hồ ...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.