Archive for tag: Khu Tổ Hợp Gang Thép Hòa Phát Dung Quất Quảng Ngãi

hinh-anh-tong-quan

Quy mô dự án Khu liên hợp Hòa Phát Dung Quất ?

Khu liên hợp sản xuất Gang thép Hòa Phát tại Khu kinh tế Dung Quất, tỉnh Quảng Ngãi là một dự án quan trọng mang ý nghĩa chiến lược. Sau khi hoàn thàn...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.