Archive for tag: Nhà máy WorldSteel Group

THAY CHIEN 2

WorldSteel Group đẩy mạnh công tác tổ chức đào tạo cho toàn thể CBCNV Nhà máy

Trong bối cảnh WSG ngày càng mở rộng quy mô phát triển, việc nâng cao trình độ chuyên môn cho CBCNV là điều cần thiết, trong đó công tác đào tạo cho a...

thaibinhduong

Quy trình thiết kế nhà kho làm bằng kết cấu thép

Thiết kế nhà kho chuyên nghiệp cùng World Steel. Bất kỳ một công trình nào khi bắt tay vào xây dựng cũng cần một hoặc nhiều bản vẽ thiết kế. Đối với n...

4

Tìm hiểu quá trình xây dựng nhà máy WorldSteel Group

Nhà Máy WorldSteel Group được xây dựng từ 2016 tại KCN Hải Sơn, Long An với tổng diện tích 25.000m2 gồm 3 khu xưởng chính ,văn phòng và các hạng mục k...

We take processes apart, rethink, rebuild, and deliver them back working smarter than ever before.