Dự Án Nhà Kho Maesod

Projects

THÔNG TIN DỰ ÁN

Tiếp nối thành công của các dự án Thái Lan, năm 2020 WorldSteel Group tiếp tục xuất khẩu thành công dự án Maesod. 

THÔNG TIN DỰ ÁN

  • Tên dự án: Dự án nhà kho Maesod
  • Quốc Gia: Thái Lan
  • Lĩnh vực: Công nghiệp

Trong tháng 3 năm 2020, WorldSteel đã bàn giao thành công dự án Maesod Warehouse cho chủ đầu tư Thailand.

Sau khi thống nhất về nguyên vật liệu và thiết kế, WorldSteel nhanh chóng triển khai sản xuất để đảm bảo tiến độ đã cam kết ban đầu với chủ đầu tư, toàn bộ quá trình từ giai đoạn thống nhất ý tưởng, triển khai sản xuất đến bàn giao dự án chỉ diễn ra trong 1 tháng.

Maesod Warehouse là dự án thứ 2 hợp tác của WorldSteel và phía chủ đầu tư Thái Lan, trước đó là dự án 40x50m. Sau khi dự án Maesod được bàn giao, thì chủ đầu tư Thailand đã tiếp tục ký kết tiếp hai dự án là Line Nam và Building 40x50m với WorldSteel Group. Đồng hành liên tục trong ba dự án, đây là minh chứng khẳng định được sự tin tưởng của khách hàng dành cho WorldSteel Group công ty xuất khẩu kết cấu thép hàng đầu Đông Nam Á.

HÌNH ẢNH DỰ ÁN